Fundacja mali mistrzowie logo

„Człowiek jest wielki nie przez to,

co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to,

czym dzieli się z innymi.”
                                                                                         Jan Paweł II


                                                           

  1. pl
  2. en
Turniej Salt Mine Cup

TURNIEJ ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE NA

MAŁOPOLSKIEJ ARENIE LEKKOATLETYCZNEJ

W WIELICZCE

REGULAMIN

MIĘDZYNARODOWEGO CHARYTATYWNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ROCZNIK 2002/2003

SALT MINE CUP 2019

 

 

 

Organizator : FUNDACJA MALI MISTRZOWIE

Termin : 24-26.05.2019r.

Miejsce :

- obiekty sportowe Górnika Wieliczka oraz Małopolskiej Areny lekkoatletycznej

- boisko ze sztuczną nawierzchnią (A)

- boisko trawiaste - naturalne (B)

Ilość zawodników w zespole: zarejestrowanych do udziału w turnieju może zostać maksymalnie 14 zawodników i 2 członków sztabu szkoleniowego

Liczba zawodników na boisku : 6+1

Zmiany : dowolne w strefie zmian (hokejowe)

System rozgrywek :

a) turniej rozgrywany będzie systemem w 2 grupach liczących po 8 drużyn, gdzie zespoły zagrają „każdy z każdym”.

Po zakończeniu rozgrywek grupowych , drużyny z miejsc 1-4 z grup A oraz B,   biorą udział w fazie finałowej rywalizując o miejsca 1-8 w turnieju zgodnie z załączoną „drabinką” w dniu zawodów . Drużyny z miejsc 5-8 z obu grup rywalizują zgodnie z załączoną drabinką o miejsca 9-16 . 

 

b) o miejscu w grupie decyduje w kolejności:

- ilość zdobytych punktów,

- wynik bezpośredniego spotkania,

- różnica bramek,

- większa ilość zdobytych bramek,

- rzuty karne pomocnicze (3),

- w przypadku identycznego bilansu więcej niż dwóch drużyn, obowiązuje dodatkowo tzw. „mała tabela” z rezultatami meczów tylko pomiędzy zainteresowanymi zespołami.


 

Wymiar boiska : 105 x 70

Wymiary bramek : 2 x 5m

Rozmiar piłki : nr 4 

Czas gry : 1 x 15 min lub 1x 20min (uzgodnione zostanie w dniu rozpoczęcia zawodów)

Kary czasowe : 3-5 min.

Przepisy gry : Obowiązują przepisy PZPN dla danej kategorii wiekowej 

Ubezpieczenie: drużyny uczestniczące w zawodach ubezpieczają zawodników na własny koszt

Badania lekarskie oraz dokumenty identyfikacyjne :

drużyny mają obowiązek posiadać w dniu zawodów aktualne karty zdrowia swoich zawodników oraz dokumenty tożsamości w celu ewentualnej weryfikacji, za brak badań lekarskich odpowiedzialność ponosi trener drużyny

Opieka medyczna : organizator zapewnia opiekę medyczną

Nagrody :

- wszystkie drużyny otrzymują puchary

- wyróżnienia indywidualne dla :

1. najlepszy strzelec – statuetka

2. najlepszy bramkarz – statuetka 


 

Organizator zapewnia napoje podczas turnieju

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki zarówno przed, po, jak i w czasie

trwania zawodów

Udział w turnieju jest równoznaczny z przekazaniem jego organizatorowi zgody na przetwarzanie danych

osobowych i wizerunku uczestników do celów informacyjnych oraz promocji

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygać będzie organizator

Każdy zawodnik musi grać w ochraniaczach.

NASI PARTNERZY