0

                           8:00-8:15                                                                8:00-8:15                                                                8:00-8:15

1

0

TEAM

TEAM

NAZWISKO

2

TEAM

TEAM

3

TEAM

TEAM

NAZWISKO

                         boisko / field 1                                                   boisko / field 2                                                   boisko / field 3                           

                           8:17-8:32                                                                8:17-8:32                                                                8:17-8:32

 SOBOTA/SATURDAY  25.05.2019 

 WYNIKI / RESULTS 

                           8:34-8:49                                                                8:34-8:49                                                                8:34-8:49

7

8

9

4

5

6

                           8:51-9:06                                                                8:51-9:06                                                                8:51-9:06

10

11

12

                           9:08-9:23                                                                9:08-9:23                                                                9:08-9:23

13

14

15

                           9:25-9:40                                                                9:25-9:40                                                                9:25-9:40

16

17

18

                              9:42-9:57                                                              9:42-9:57                                                               9:42-9:57

                          10:00-10:15                                                           10:00-10:15                                                           10:00-10:15

19

20

21

22

23

24

                            10:17-10:32                                                            10:17-10:32                                                           10:17-10:32

                           10:34-10:49                                                             10:34-10:49                                                           10:34-10:49

25

26

27

28

29

30

 ROCZNIK / AGE GROUP 2009 

 GROUP A 

 GROUP A 

 GROUP B 

 GROUP A 

 GROUP B 

 GROUP A 

 GROUP B 

 GROUP A 

 GROUP B 

 GROUP B 

                            10:51-11:06                                                            10:51-11:06                                                           10:51-11:06

                           11:08-11:23                                                             11:08-11:23                                                           11:08-11:23

31

32

33

34

35

36

 GROUP A 

 GROUP B 

                            11:25-11:40                                                            11:25-11:40                                                           11:25-11:40

                           11:42-11:57                                                             11:42-11:57                                                           11:42-11:57

37

38

39

40

41

42

 GROUP A 

 GROUP B 

                            11:59-12:14                                                            11:59-12:14                                                           11:59-12:14

                           12:16-12:31                                                             12:16-12:31                                                           12:16-12:31

43

44

45

46

47

48

 GROUP A 

 GROUP B 

                            12:33-12:48                                                            12:33-12:48                                                           12:33-12:48

                           12:50-13:05                                                             12:50-13:05                                                           12:50-13:05

49

50

51

52

53

54

 GROUP A 

 GROUP B 

                            13:07-13:22                                                              13:07-13:22                                                          

55

 GROUP A 

56

 GROUP B 

                         boisko / field 1                                                   boisko / field 2                                                   boisko / field 3                           

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

0

0

0 - 0

0

0

0 - 0

0

0

0 - 0

0

0

0 - 0

0

0

0 - 0

0

0

0 - 0

0

0

0 - 0

0

0

0 - 0

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

0

0

0 - 0

0

0

0 - 0

0

0

0 - 0

0

0

0 - 0

0

0

0 - 0

0

0

0 - 0

0

0

0 - 0

0

0

0 - 0

Fundacja mali mistrzowie logo

„Człowiek jest wielki nie przez to,

co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to,

czym dzieli się z innymi.”
                                                                                         Jan Paweł II


                                                           

  1. pl
  2. en

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

NASI PARTNERZY

@FMalimistrzowie
biuro.malimistrzowie
/fundacjamalimistrzowie

jesteśmy na: