Fundacja mali mistrzowie logo

„Człowiek jest wielki nie przez to,

co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to,

czym dzieli się z innymi.”
                                                                                         Jan Paweł II


                                                           

  1. pl
  2. en

 NIEDZIELA/SUNDAY  26.05.2019 

 WYNIKI / RESULTS 

 FINAL-A  2008/2009 

0

1A

                          13:00-13:25                                                            13:00-13:25                                                           13:00-13:25

57

0

4B

1A

4B

NAZWISKO

58

2A

3B

59

3A

2B

NAZWISKO

2A

3B

3A

2B

                         boisko / field 1                                                   boisko / field 2                                                   boisko / field 3                           

57

58

59

 AGE GROUP 2009 

 AGE GROUP 2008 

                          13:30-13:55                                                            13:30-13:55                                                           13:30-13:55

4A

                          14:00-14:25                                                            14:00-14:25                                                           14:00-14:25

60

1B

4A

1B

NAZWISKO

61

LOST 1A-4B

LOST 2A-3B

65

WINNER 1A-4B

WINNER 2A-3B

NAZWISKO

60

61

65

 AGE GROUP 2009 

 AGE GROUP 2008 

                          14:30-14:55                                                            14:30-14:55                                                           14:30-14:55

LOST 1A-4B

LOST 2A-3B

WINNER 1A-4B

WINNER 2A-3B

LOST 3A-2B

                          15:00-15:25                                                            15:00-15:25                                                          

62

LOST 4A-1B

NAZWISKO

66

NAZWISKO

62

66

 AGE GROUP 2009 

 AGE GROUP 2008 

                          15:30-15:55                                                            15:30-15:55                                                          

WINNER 1A-4B

WINNER 2A-3B

LOST 3A-2B

LOST 4A-1B

WINNER 1A-4B

WINNER 2A-3B

                         boisko / field 1                                                   boisko / field 2                                                   boisko / field 3                           

LOST MATCH 61

                          16:00-16:25                                                            16:00-16:25                                                           16:00-16:25

63

NAZWISKO

64

67

NAZWISKO

63

64

67

 AGE GROUP 2009 

 AGE GROUP 2008 

                          16:30-16:55                                                            16:30-16:55                                                           16:30-16:55

WINNER MATCH 61

LOST MATCH 65

LOST MATCH 66

LOST MATCH 62

WINNER MATCH 62

LOST MATCH 61

WINNER MATCH 61

LOST MATCH 65

LOST MATCH 66

LOST MATCH 62

WINNER MATCH 62

                 MATCH FOR 7TH PLACE                                  MATCH FOR 5TH PLACE                                       MATCH FOR 3TH PLACE

                 MATCH FOR 7TH PLACE                                  MATCH FOR 5TH PLACE                                       MATCH FOR 3TH PLACE

LOST MATCH 61

68

LOST MATCH 62

68

LOST MATCH 61

LOST MATCH 62

              boisko / field 1              

              boisko / field 2              

  FINAL

  FINAL

                                         17:00-17:25                                                                                                         17:00-17:25

 AGE GROUP 2009 

 AGE GROUP 2008 

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

NASI PARTNERZY

@FMalimistrzowie
biuro.malimistrzowie
/fundacjamalimistrzowie

jesteśmy na: