Fundacja mali mistrzowie logo

„Człowiek jest wielki nie przez to,

co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to,

czym dzieli się z innymi.”
                                                                                         Jan Paweł II


                                                           

  1. pl
  2. en

 NIEDZIELA/SUNDAY  26.05.2019 

 WYNIKI / RESULTS 

 FINAL-B  2008/2009 

0

1A

                           8:15-8:40                                                                8:15-8:40                                                               8:15-8:40

57

0

4B

5A

8B

NAZWISKO

58

6A

7B

59

7A

6B

NAZWISKO

2A

3B

                         boisko / field 1                                                   boisko / field 2                                                   boisko / field 3                           

60

61

65

 AGE GROUP 2009 

 AGE GROUP 2008 

                             9:45-10:10                                                              9:45-10:10                                                             9:45-10:10

8A

                            8:45-9:10                                                               8:45-9:10                                                                8:45-9:10

60

5B

NAZWISKO

61

65

NAZWISKO

57

58

59

 AGE GROUP 2009 

 AGE GROUP 2008 

                             9:15-9:40                                                               9:15-9:40                                                               9:15-9:40

LOST 5A-8B

LOST 6A-7B

WINNER 5A-8B

WINNER 6A-7B

                          10:45-11:10                                                            10:45-11:10                                                          

62

NAZWISKO

66

NAZWISKO

62

66

 AGE GROUP 2009 

 AGE GROUP 2008 

                          10:15-10:40                                                            10:15-10:40                                                          

LOST 7A-6B

LOST 8A-5B

WINNER 7A-6B

WINNER 8A-5B

                         boisko / field 1                                                   boisko / field 2                                                   boisko / field 3                           

LOST MATCH 61

                          11:45-12:10                                                            11:45-12:10                                                           11:45-12:10

63

NAZWISKO

64

67

NAZWISKO

63

64

67

 AGE GROUP 2009 

 AGE GROUP 2008 

                          11:15-11:40                                                            11:15-11:40                                                           11:15-11:40

WINNER MATCH 61

LOST MATCH 65

LOST MATCH 66

LOST MATCH 62

WINNER MATCH 62

LOST MATCH 61

WINNER MATCH 61

LOST MATCH 65

LOST MATCH 66

LOST MATCH 62

WINNER MATCH 62

                 MATCH FOR 15TH PLACE                                  MATCH FOR 13TH PLACE                                   MATCH FOR 11TH PLACE

                 MATCH FOR 15TH PLACE                                  MATCH FOR 13TH PLACE                                    MATCH FOR 11TH PLACE

WINNER MATCH 65

68

WINNER MATCH 66

68

              boisko / field 1              

              boisko / field 2              

  MATCH FOR 9 TH PLACE

                                         12:15-12:40                                                                                                         12:15-12:40

 AGE GROUP 2009 

 AGE GROUP 2008 

5A

8B

6A

7B

7A

6B

8A

5B

LOST 5A-8B

LOST 6A-7B

WINNER 5A-8B

WINNER 6A-7B

LOST 7A-6B

LOST 8A-5B

WINNER 7A-6B

WINNER 8A-5B

  MATCH FOR 9 TH PLACE

WINNER MATCH 65

WINNER MATCH 66

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

NASI PARTNERZY

@FMalimistrzowie
biuro.malimistrzowie
/fundacjamalimistrzowie

jesteśmy na: