Fundacja mali mistrzowie logo

„Człowiek jest wielki nie przez to,

co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to,

czym dzieli się z innymi.”
                                    Jan Paweł II

  1. pl
  2. en

 NIEDZIELA / SUNDAY   24.05.2020r. 

  WYNIKI / RESULTS 

  FINALS: A,B 

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

:

:

:

Field 1

Field 2

Field 3

13:30-13:55

13:30-13:55

13:30-13:55

137

138

139

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

:

:

:

Field 1

Field 2

Field 3

14:00-14:25

14:00-14:25

14:00-14:25

140

141

142

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

:

:

:

Field 1

Field 2

Field 3

15:00-15:25

15:00-15:25

15:00-15:25

146

147

148

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

:

:

:

Field 1

Field 2

Field 3

16:30-16:55

16:30-16:55

16:30-16:55

153

154

155

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

:

:

:

Field 1

Field 2

Field 3

17:00-17:25

17:00-17:25

17:00-17:25

156

157

158

TEAM

TEAM

:

Field 1

Field 2

17:30-17:55

159

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

:

:

:

Field 1

Field 2

Field 3

14:30-14:55

14:30-14:55

14:30-14:55

143

144

145

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

:

:

Field 1

Field 2

Field 3

15:30-15:55

15:30-15:55

149

150

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

:

:

Field 1

Field 2

Field 3

16:00-16:25

16:00-16:25

151

152

FINAL OF FINAL - 
B
<<<

TEAM

TEAM

:

Field 2

17:30-17:55

160

MATCH FOR  7th PLACE

MATCH FOR  5th PLACE

MATCH FOR  9th PLACE

MATCH FOR  3rd PLACE

MATCH FOR  15th PLACE

MATCH FOR  13th PLACE

MATCH FOR  11th PLACE

FINAL

NASI PARTNERZY

@FMalimistrzowie
biuro.malimistrzowie
/fundacjamalimistrzowie

jesteśmy na: