Fundacja mali mistrzowie logo

„Człowiek jest wielki nie przez to,

co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to,

czym dzieli się z innymi.”
                                    Jan Paweł II

  1. pl
  2. en

 NIEDZIELA / SUNDAY   24.05.2020r. 

  WYNIKI / RESULTS 

  FINALS: C,D 

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

:

:

:

Field 1

Field 2

Field 3

8:15-8:40

8:15-8:40

8:15-8:40

113

114

115

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

:

:

:

Field 1

Field 2

Field 3

8:45-9:10

8:45-9:10

8:45-9:10

116

117

118

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

:

:

:

Field 1

Field 2

Field 3

9:45-10:10

9:45-10:10

9:45-10:10

122

123

124

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

:

:

:

Field 1

Field 2

Field 3

11:15-11:40

11:15-11:40

11:15-11:40

129

130

131

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

:

:

:

Field 1

Field 2

Field 3

11:45-12:10

11:45-12:10

11:45-12:10

132

133

134

TEAM

TEAM

:

Field 1

Field 2

Field 3

12:15-12:40

135

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

:

:

:

Field 1

Field 2

Field 3

9:15-9:40

9:15-9:40

9:15-9:40

119

120

121

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

:

:

Field 1

Field 2

Field 3

10:15-10:40

10:15-10:40

125

126

TEAM

TEAM

TEAM

TEAM

:

:

Field 1

Field 2

Field 3

10:45-11:10

10:45-11:10

127

128

FINAL OF FINAL - 
D
<<<

TEAM

TEAM

:

Field 1

Field 2

Field 3

12:15-12:40

136

FINAL OF FINAL - 
C
<<<

MATCH FOR  23rd PLACE

MATCH FOR  21st PLACE

MATCH FOR  25th PLACE

MATCH FOR  17th PLACE

MATCH FOR  19th PLACE

MATCH FOR  31st PLACE

MATCH FOR  29th PLACE

MATCH FOR  27th PLACE

NASI PARTNERZY

@FMalimistrzowie
biuro.malimistrzowie
/fundacjamalimistrzowie

jesteśmy na: